Kampanyamız Devam Ediyor

Kampanyamız Devam Ediyor

7-18 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUK VE GENÇLERLE BİREYSEL DANIŞMA…


Aile İçi İlişkiler

İletişim Becerileri, Atılganlık

Özgüven

Kişilik Gelişimi

Problem Çözme Becerileri

Okul Sorunları ile Baş Etme

Davranış Sorunları

Ebeveynlere Rehberlik ve Danışma

Kendini Tanıma

Pozitif Benlik Algısı Geliştirme

Sorumluluk Geliştirme

Sınav Kaygısı

Gelecek Hayalleri ve Hedefler

Meslek ve Kariyer Danışmanlığı

Kaygı ve Korkularla Başa Çıkma

Öfke ile Baş Etme