Doğru yerde, doğru zamanda, doğru kişiden, doğru cevaplar alınır.

665 . Sk. No:30/4 Hilal Mah. Çankaya Ankara

Aytaç Arman

Aytaç Arman

Hakan Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü

Eğitim:
Uzmanlık: Uzman Klinik Psikolog
Eposta:
Telefon: Klinik Psikolog
eposta:
CV:

Detay

Doğuş Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Lisans, Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans bölümünden ‘Doğum Sonrası Depresyon’ konulu projesini tamamlayıp mezun olmuştur. Şuan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Pedagojik Formasyon eğitimine devam etmektedir. Yüksek lisans eğitimi boyunca Okan Üniversitesi Danışmanlık Merkezinde süpervizyon eşliğinde bireysel görüşmelerine devam etmiştir. Eyüp Devlet Hastanesi psikiyatri servisinde ve özel bir kolejde stajlarını tamamlamıştır. Ortadoğu Engelsiz Eğitim Derneğinde, görme engelli gençler ile üniversite sınavına hazırlık aşamasında yaşadıkları kaygı, meslek seçiminde yardım ve görme engelli olmanın yarattığı zorluklar üzerine bireysel görüşmeler yapmıştır.

Çeşitli özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışmış, öğretmenlere danışmanlık vermiş, ailelerle görüşmeler yapmış, özel gereksinimli çocuklarla bireysel ve grup çalışmaları yapmıştır. Çocuk ve ergenlerle akran ilişkileri, ders motivasyonu, aile içi iletişim, kendini ifade etme becerileri gibi konular üzerine çalışmıştır. Özel bir klinikte hiperaktivite ve dikkat eksikliği tanısı olan çocuklar ve aileleri ile aile içi iletişim, aile tutumları, akademik başarı üzerine motivasyon, davranış problemleri konuları üzerinde çalışmıştır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Okula Hazırlık Değerlendirme Testi, Gessell Gelişim Testi, Frostig Görsel Algı Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Lousia Duss Psikanalitik Öykü Testi, CAT Çocuk Algı Testi, Koppitz İnsan Çizim Testi, Bender Gestalt Testi gibi gelişim testleri eğitimini almıştır. MMPI kişilik envanteri sertifikasyonuna sahiptir. Türk Psikologlar Derneği`nden WISC-IV Zeka Testi eğitimini de almıştır.

Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

Ankara Terapi Danışmanlık Merkezi`nde ergenlerle bireysel danışmanlık hizmeti sürdürmektedir. Bireylerle yaptığı çalışmalar arasında; arkadaş ilişkileri, aile ilişkileri, okul motivasyonu, sınav kaygısı, hedef belirleme, öfke kontrolü, sosyal kaygı, depresyon, problem çözme becerileri, kendi farkındalığına varma, öz güven gibi konular yer almaktadır. Yapılan çalışmalarda Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi ve Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi tekniklerinden faydalanmaktadır.