Evlilik kişinin yaşamındaki en kritik dönüm noktalarından birisidir.

Evlilik kişinin yaşamındaki en kritik dönüm noktalarından birisidir. Büyük bir sevinç ve heyecan içinde alınan evlilik kararı ve hazırlıkları sırasında önemsenmeyen sorunlar, evlilik hayatının ilk gününden itibaren biriken öfkelerin başlangıcı olmaktadır. ‘ Beni anlamalı ‘ şeklindeki düşünce tarzı iletişimi azaltmakta ve beklentileri arttırmaktadır. Tanımlanmayan, üstünde durulmayan küçük öfkeler, o an için olmasa da daha sonra büyük engellere dönüşebilir. 
 
Evlilik Okulu Grup Çalışması’ndaki amacımız, çiftlerin yeni hayatlarında karşılaşabilecekleri olası sorunları tespit ederek çözüm yolları üretmelerini sağlamaktır.
 
 
 
Çalışma sırasında üzerinde durulan konulardan başlıcaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
 
 · Çiftlerin birbirlerini daha iyi tanımaları
·  Birbirlerinden beklentilerinden haberdar olmaları
·  Birbirlerinin düşünce biçimlerindeki şablonları anlamaları
·  Duygu ve düşüncelerini doğru ifade etmeyi başarmaları
·  Diğerinin ailesiyle nasıl doğru iletişim kuracağını anlaması
·  Beklentilerini kabul edilebilir sınırlar içinde tutmayı başarmaları
·  Ev işlerini nasıl paylaşacaklarını belirlemeleri
·  Birbirlerine saygı gösterme becerilerini geliştirmeleri
·  Bütçe düzenlemesi hakkında ortak karar verebilmeleri.
·  Çocuk konusunda ortak düşünceler üretmeleri
·  Sosyal çevreleri ile kuracakları ilişkilerdeki beklentileri
·  Diğerinin iş hayatına ne şekilde destek olacağının belirlenmesi
·  Misafir ağırlama ile ilgili ortak düşüncelerin belirlenmesi
·  Yemek düzeni ile ilgili beklentilerin konuşulması
·  Cinsellikle ilgili beklentilerini konuşmayı başarmaları
·  Dinleme ve anlama becerilerinin gelişmesi
·  Çatışma çözme yöntemlerinin belirlenmesi
 
Bütün bu konular çalışılırken, kişilerin değiştirebilecekleri davranışlarını fark etmeleri, değiştiremeyecekleri düşüncelerini ifade etmeleri sağlanır. Birbirlerini evlilik hayatları içinde gereksiz yere zorlayıp üzmeleri önlenmiş olur. Önemli olan birbirlerine duydukları sevginin, saygı, kabul ve hoşgörü ile birleşerek ömür boyu sürmesidir. Böylece kurulacak aile birliği içinde yetişecek çocuklar da daha sağlıklı bir psikolojiye sahip olacaklardır.
 
Çalışmalarımız gruplarla ve bireysel seanslar olarak hem evli çiftlere hem de evlilik planları yapan kişilere yönelik olarak düzenlenmektedir.
 
Çalışmaları UZMAN PSİKOLOG ve EVLİLİK TERAPİSTLERİ yürütmektedir.
  

 

Sayfa Yorumları (0 )

Yorum Ekleyin