Doğru yerde, doğru zamanda, doğru kişiden, doğru cevaplar alınır.

665 . Sk. No:30/4 Hilal Mah. Çankaya Ankara

Emre Kaya

Emre Kaya

Yıldız Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Eğitim:
Uzmanlık: Uzman Psikolog, Gelişim Psikoloğu
Eposta: anababalik@gmail.com
Telefon:
eposta: anababalik@gmail.com
CV:

Detay

Tavsiye Ediyorum

www.anababalik.com

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Lisans, Ankara Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Mezunudur. Halen doktora eğitimine Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünde devam etmektedir.

Edindiği akademik eğitimlerin yanı sıra çeşitli projelerde yer almış, çeşitli psikolojik değerlendirme envanterlerinin ve psikolojik müdahale yaklaşımlarının eğitimini almıştır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında stajını tamamlamış, Ankara Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneği ve Ankara Keçiören Çocuk Yuvası’nda gönüllü olarak çalışmıştır. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kongrelerde kendisinin yer aldığı bilimsel çalışmalarla ilgili sunumlar yapmıştır ve Koç Üniversitesinin Türkiye’de Erken Çocukluk Gelişim Ekolojileri Projesinde saha araştırmacısı olarak görev almıştır.

Kaya Bican, çeşitli eğitim ve okul öncesi kurumlarda psikolog ve yönetici olarak görev almıştır. Çalıştığı kurumlarda çocuklar ergenler ve aileleri ile bireysel görüşmeler yapmış, gelişimlerini takip etmiş, bireysel ve grup çalışmaları yapmıştır. Yaptığı bireysel ve grup çalışmaların yanı sıra anne babalara, öğrencilere, öğretmenlere ve personele yönelik seminerler, çalıştaylar ve oryantasyonlar düzenlemiştir.

Türk Psikologlar Derneği ile Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesidir.

Ankara Terapi ve Psikolojik Danışma Merkezinde çocuklar, ergenler ve anne babalara bireysel danışmanlık hizmetleri vermektedir. Çocuk ve ergenlere yönelik yaptığı çalışmalar arasında uyum ve davranış problemleri, yeme, uyku, ve tuvalet sorunları, kaygılar, sınav kaygısı, okula uyum ve okul fobisi, sosyal beceriler, öfke kontrolü, depresyon, kayıp ve yas süreci, boşanma süreci, gelişimsel problemler, oyun terapisi, anne-baba-çocuk ilişkisi, akran ilişkileri, meslek-eğitim ve kariyer danışmanlığı bulunmaktadır. Ayrıca, anne ve babalarla yaptığı çalışmalar arasında anne-baba-çocuk ilişkileri, psikoeğitim, hamilelik ve doğum süreci, boşanma, sınır koyma, kardeş rekabeti, ergenlik sorunları vb gibi çeşitli konular yer almaktadır.

Çocuk ve ergenlere yönelik uyguladığı testler:

 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği IV (WÇZÖ-IV)
 • Marmara İlköğretime Hazır Oluş Testi
 • Moxo Dikkat Testi
 • Bender-Gestalt Testi
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri - AGTE
 • Gessel Testi
 • Frostig Görsel AlgıTesti
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

 

Akademik Yayınları:

 • Kaya, E. and Sarıtaş-Atalar, D., (2016, July). Fathers’ emotion socialization practices and children’s internalizing and externalizing behaviors: Mediator role of children’s emotion regulation. Poster presented at the 24th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development (ISSBD 2016), Vilnius, Lithuania
 • Kaya, E. and Sarıtaş-Atalar, D., (2016, July). The predictors of fathers’ supportive and non- supportive reactions to their preschool aged children’s’ emotions in Turkey. Poster presented at the 24th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development (ISSBD 2016), Vilnius, Lithuania
 • Sarıtaş-Atalar, D. ve Kaya, E., (2016, Eylül). Okul öncesi çocukların duygu düzenlemelerinde anne ve babaların duygu sosyalleştirme uygulamalarının rolü. Sunulan bildiri, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir Türkiye
 • Sarıtaş-Atalar, D. ve Kaya, E., (2016, Eylül). Duygu sosyalleştirme uygulamalarında ebeveyn ve çocuğun cinsiyetine göre farklılıklar. Sunulan poster, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir Türkiye
 • Kaya-Bican, E. ve Sarıtaş-Atalar D., (2017, July). The Link between Fathers’ Emotion Socialization Practices and Children’s Outcomes: Moderator Role of Children’s Temperament. Poster presented at the 15th European Congress of Psychology (ECP 2017), Amsterdam, Holland
 • Kaya-Bican, E. ve Sarıtaş-Atalar, D. (2017). Ana Babaların Duygu Sosyalleştirme Uygulamaları ve Erken Çocukluk Döneminde Duygusal ve Sosyal Gelişim. DTCF Dergisi, 57.2, 1365-1388. doi: 10.1501/Dtcfder_0000001566
 • Kaya-Bican, E. ve Öner-Özkan, B. (2018, Kasım). Türkiye'de Gönüllü Çocuksuzluğa İlişkin Sosyal Temsiller. Sunulan bildiri, 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Türkiye

 

Diğer Yayınları:

 • Kaya Bican, E. (2018, Kasım). Küçük İmparator Sendromu. Bebeğim ve Biz, 48-52
 • Kaya Bican, E. (2018, Eylül). Çocuğunuzun Sevgi Dilini Keşfedin. Bebeğim ve Biz, 50-54.