Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme
 
EMDR, göz hareketlerinden yola çıkılarak uygulanan bir tekniktir. İlaç ya da hipnoz kullanılmadan uygulanır. Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme yapılır. Terapist, danışanın sorununu göz hareketleriyle zihninde odaklamasını sağlar. Sorununu belirli kriterlerle tanımlatır ve danışan terapistin parmak ucunu odaklanarak takip eder. Gözlerini sağ-sol-çapraz şekilde hareket etmesi sağlanır. Bu uygulama, belirlenen problem çözülene kadar her seansta yapılır. Bazı konular için çok çabuk çözüme ulaşılabilir.

EMDR, bireyin geçmişte yaşadığı özellikle travmatik konular başta olmak üzere birçok konuda işe yarayan bir tekniktir. Geçmişte yaşanan duygusal sorunlar ( suçluluk duygusu, kıskançlık, öfke, taciz, kaygı vb.), savaş – deprem – ölüm gibi travmalar, depresyon, çeşitli fobiler ( kedi – köpek korkusu, yükseklik korkusu, gece korkusu…), yas vb. gibi olaylardaki duygu durumunu değiştirmek ve belirlenen sıkıntıdan kurtulmak için kullanılır.

Danışanın, acı veren anıyı, psikoloğun hazırladığı güvenilir ortamda yeniden yaşaması sağlanır. Acı veren olaydan, durumdan, duygudan kaçıldığı zaman bu durum katlanarak devam eder. Psikoloğun, EMDR tekniği kullanarak hazırladığı güvenli ortamda danışan sorunuyla yüzleşir ve çözümleyerek sorunu aşması sağlanır.

EMDR’da da diğer bütün yöntemlerde olduğu gibi, kişinin kendisini rahatsız eden durumdan kurtulmak istemesi gerekir. EMDR terapisinin sonuçlanması, kişinin kendisini rahatsız eden durumu ( korku, travma vb. gibi ) ortadan kalkıncaya kadar devam eder.

EMDR, kişinin yaşadığı durumu unutturmaya yönelik değil, bu durumun yaşattığı kötü etkileri, sıkıntıları ortadan kaldırmaya yöneliktir.
Psikologlarımız, bu tekniği uygun buldukları durumlarda kullanmaktadır

Sayfa Yorumları (0 )

Yorum Ekleyin